Smt. Misha Bharti

Smt. Misha Bharti

  • Bihar
  • Rashtriya Janata Dal
  • Permanent Address :208, Kautilya Nagar, M.P. M.L.A. Colony, P.O.- B. V. College, Distt.- Patna 800014 Tel.- {06115}232323, Present Address :C-1/37, Pandara Park, New Delhi 110001
  • Mobile:9013185555, 9013180555, 9431007777, Landline:06115-232323
  • misha.bharti@sansad.nic.in
  • Bihar, Smt. Misha Bharti