Smt. Maneka Sanjay Gandhi

Smt. Maneka Sanjay Gandhi

Sultanpur

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • Mobile No: 9013180192, 9868180604 | Office Tel: 011- 23357088, 23355883
  • 14, Ashoka Road, New Delhi - 110 001
  • gandhim@sansad.nic.in, deepakmisra_1@yahoo.co.in , gandhim@nic.in
  • Smt. Maneka Sanjay Gandhi, Sultanpur