SMT. GEETA ALIAS, CHANDRAPRABHA

SMT. GEETA ALIAS, CHANDRAPRABHA

UTTAR PRADESH

  • BJP
  • UP Rajya Sabha, Uttar Pradesh
  • 9412862911 / 9412751500
  • PERMANENT ADDRESS:JAWAHAR NAGAR, ACHALDA ROAD BIDHUNA,AURAIYA, PRESENT ADDRESS:43.MEENA BAGH,NEW DELHI-110001
  • geeta.shakya@sansad.nic.in
  • CHANDRAPRABHA, SMT. GEETA ALIAS, UTTAR PRADESH