Shrimati Jai Devi

Shrimati Jai Devi

  • Malihabad
  • Bharatiya Janata Party
  • Village-Begriya Kheda, Post-Barawan Kalo, Kakori, District-Lucknow 226101 2. Address- 602/511, Begriya Kheda, Dubgga, Lucknow
  • 9936414385, 9415005536, 8400004449, 8887150968, 9783833158
  • kaushalkishor39@gmail.com
  • Malihabad, Shrimati Jai Devi