Shrimati Bhagirathi Murulya

Sullia

  • Bharatiya Janata Party
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9449284399
  • Shanthinagara Mane, Murulya Village And Post. Sullia Taluk Dakshina Kannada 574328
  • bhagirathimurulya99@gmail.com
  • Shrimati Bhagirathi Murulya, Sullia