Mehnaun

Shri. Vinay Kumar Dwivedi

  • Mehnaun
  • Bharatiya Janata Party
  • Vill. & Po.- Shrinagar, Babaganj, Thane Dhanepur, Tehsil- Gonda Sadar, Distt.- Gonda U.P.
  • 8887151095, 9670086000
  • vinaydwivedi71@gmail.com
  • Mehnaun, Shri. Vinay Kumar Dwivedi