Shri. Tanveer Sait

Shri. Tanveer Sait

Narasimharaja

  • Indian National Congress
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 0821-2457775, 0821-2457776 9845066557
  • No.532, 9Th Main, Khb Colony, Udayagiri, Mysore-570019
  • tansait@gmail.com
  • Narasimharaja, Shri. Tanveer Sait