Shri Subrat Pathak

Shri Subrat Pathak

Kannauj

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • Mobile No: 9839702949, 9013997445 | Office Tel: 011- 2331 5348, 011-23012223
  • Delhi Address: B-704, Gomti Apartments, B.K.S.Marg, New Delhi-110001 | Constituency Address: Mohalla-Pathkana, P.O. Chhipatti Nagar, Teh. and Distt. Kannauj-209725, Uttar Pradesh
  • Email Address: pathakknjsubrat@gmail.com , subrat.pathak@sansad.nic.in
  • Kannauj, Shri Subrat Pathak

Personal Assistant Details:

PA Mobile 9454610986