Shri. Sitaram Verma

Shri. Sitaram Verma

Lambhua

    • Bharatiya Janata Party
    • UP MLA, Uttar Pradesh
    • 8887150989, 9415393096
    • Gora Varik, New Mandi More, Amhat, Sultanpur
    • Lambhua, Shri. Sitaram Verma