Shri Shyam Singh Yadav

Shri Shyam Singh Yadav

Jaunpur

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • 7393860037, 9013997476
  • Delhi Address: C1/38, Sector 36, Noida, Gautam Buddha Nagar-201301, Uttar Pradesh | Constituency Address: Village Ranipatti, P.O. Mokalpur, District Jaunpur -222161, Uttar Pradesh
  • ssyadav9@rediffmail.com , ssyadav.9@sansad.nic.in
  • Jaunpur, Shri Shyam Singh Yadav