Shri. Shyam Prakash

Shri. Shyam Prakash

Gopamau

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8765954856, 9838380007
  • A-56/1, Housing Development, Hardoi
  • sprakash366@gmail.com
  • Gopamau, Shri. Shyam Prakash