Shri. Shashank Verma

Shri. Shashank Verma

  • Nighasan
  • Bharatiya Janata Party
  • H.N.-119 Odharaha Nagara, Post Bheekhampur, District-Kheri 2. Address- Old S.P. Bangla, Lakhimpur-Kheeri
  • 9415028621
  • patelramkumarverma@gmail.com
  • Nighasan, Shri. Shashank Verma