Shri. Shashank Trivedi

Maholi

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8887150945, 9455114444
  • Vill. & Po.- Brahmawali, Distt.- Sitapur
  • maholibjp@gmail.com
  • Maholi, Shri. Shashank Trivedi