Shri. Sharanu Salagar

Shri. Sharanu Salagar

  • Basavakalyan
  • Bharatiya Janata Party
  • H.No.28/137, Basavakalyan Dist. Bidar-585327
  • 9448902558
  • sharanusalagar1975@gmail.com
  • Basavakalyan, Shri. Sharanu Salagar