Shri. Sharanabasappa Darshanapur

Shri. Sharanabasappa Darshanapur

Shahapur

  • Bharatiya Janata Party
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9448041011, 6363185249
  • Post. Ukkinal At. Darshnapur Taluk. Shahapur Dist. Yadagir
  • sbpatil1011@gmail.com, sharanabasappapatil03@gmail.com
  • Shahapur, Shri. Sharanabasappa Darshanapur