Shri. Shanthana Gowda.D.G.

  • Honnali
  • Indian National Congress
  • Shankar Rice Mill, Gollarahalli Village, Honnali Post, Honnali Tq|| Davangere District, Karnataka
  • 9845355224
  • shanthnagodwadg@gmail.com
  • Honnali, Shri. H. M.Ganesh Prasad