Shri Shafiqur Rahman Barq

Shri Shafiqur Rahman Barq

Sambhal

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • Mobile No: 9412235786, 9868100000, 9868180591 | Office Tel: 05923- 232786
  • Delhi Address: 7, Pandit Pant Marg, New Delhi-110001 | Constituency Address: Barq Manzil, Deepa Sarai, Sambhal, Distt-Sambhal-244302 (UP)
  • ziasb133@gmail.com , sr.barq@sansad.nic.in
  • Sambhal, Shri Shafiqur Rahman Barq