Shri Santosh Kumar Gangwar

Bareilly

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • Mobile No: 9760000108 | Office Tel: 011- 23062136, 23062137 , 0581- 2545555, 2577020
  • Delhi Address: House No. 13, Sunehri Bagh Road, New Delhi-110011 | Constituency Address: Bharat Sewa Trust Bhawan, Pilibhit Road, Prem Nagar, Bareilly- 243 122, Uttar Pradesh
  • mot_fb@nic.in, santosh.gangwar.bareilly@gmail.com , santoshg@sansad.nic.in
  • Bareilly, Shri Santosh Kumar Gangwar