Shri Sanjay Haribhau Jadhav

Parbhani

    • Shiv Sena
    • Lok Sabha MP Maharashtra, Maharashtra
    • 09868223496
    • 702, Saraswati M.S. Flats, Dr. B.D. Marg, New Delhi-110001
    • jadhav.sanjay@sansad.nic[DOT]in, sanjayjadhav59@yahoo.com