Shri. Sandeep Singh

Shri. Sandeep Singh

Meja

  • Samajwadi Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 7309480000
  • House No. 81 Village Kherhat Kala , Post. Kherhat Khurd District Prayagraj
  • shrutiricemill73@gmail.com
  • Shri. Sandeep Singh