Shri S. Jaishankar

Shri S. Jaishankar

  • Gujarat
  • Bharatiya Janata Party
  • 12, Tughlak Road, New Delhi. 110011
  • 011-21410701, 21410702
  • s.jaishankar@sansad.nic.in
  • Shri S. Jaishankar

Post Minister of External Affairs