Shri. Ravidas Mehrotra

Shri. Ravidas Mehrotra

Lucknow Central

  • Samajwadi Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 7348555555, 8765954873
  • 169/67, Khayaliganj, P.S. Kaiserbagh, Lucknow
  • rdmehrotra@gmail.com
  • Shri. Ravidas Mehrotra