Shri. Rajiv Kumar Singh (Babbu Bhaiya)

Shri. Rajiv Kumar Singh (Babbu Bhaiya)

Dataganj

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8887150917, 9412295100
  • Member of Nation Council, Civil Lanes, Budaun, Gram Behta Madhav, Budaun
  • rajeevbabbubhaiya@gmail.com
  • Dataganj, Shri. Rajiv Kumar Singh (Babbu Bhaiya)