Shri. Rajesh Naik U.

Shri. Rajesh Naik U.

  • Bantval
  • Bharatiya Janata Party
  • 2-166/3.Odduru Farms,Ganjimata Post,Tenka Edapadavu Village.Mangaluru.D.K.574144
  • 9845083470
  • urajeshnaik@yahoo.com
  • Bantval, Shri. Rajesh Naik U.