Shri Rajendra Dhedya,Gavit

Palghar (ST)

    • Shiv Sena
    • Lok Sabha MP Maharashtra, Maharashtra
    • 09821239044, (011) 23010670, 23010671
    • 148-150, South Avenue, New Delhi-110011
    • rajendra.gavit@sansad.nic.in, rajendragavit@gmail.com