Shri. Raja Venkatappa Naik

Shorapur

  • Indian National Congress
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9900852212
  • H. No-E/3/3/88. Vasanta Mahal Darbar Road Shorapur. Taluka: Shorapur Dist: Yadgir
  • rajavnaik7@gmail.com
  • Shorapur, Shri. Raja Venkatappa Naik