Shri. Pradeep Eshwar

Shri. Pradeep Eshwar

Chikkaballapur

  • Indian National Congress
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 6360967043
  • No.516 Chikkaballapura Taluk, Peresandra, Chikkaballapura Karnataka-562104
  • parishramamd@gmail.com
  • Chikkaballapur, Shri. Pradeep Eshwar