Shri. Prabhu B Chavan

Shri. Prabhu B Chavan

Aurad

  • Bharatiya Janata Party
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9480359894
  • Ghamsubai Tanda Bonthi, Aurad(B), Bidar
  • prabhuchouhan2@gmail.com
  • Shri. Prabhu B Chavan