Shri Pakauri Lal

Shri Pakauri Lal

Robertsganj

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • 9415362426
  • Delhi Address: 802, Kaveri Apartment, Dr. B.D. Marg, New Delhi-110001 | Constituency Address: Vill. Pateherakala, P.O. Kubaripatehera, Distt. Mirzapur-231309, U.P.
  • pakaudilalkol@gmail.com , pakauri.lal@sansad.nic.in
  • Robertsganj, Shri Pakauri Lal