Sarvagnanagar

Shri. Padmanabha Reddy

Sarvagnanagar

  • Bharatiya Janata Party
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9845021899
  • 27, 5th Cross, 3rd Block, HRBR Layout, Kalyan Nagar Post, Bengaluru-560043
  • info@padmanabhareddy.in
  • Sarvagnanagar