Shri Omprakash Bhupalsingh Rajenimbalkar

    • Osmanabad
    • Shiv Sena
    • B-702 (Gomti) M.S. Flat, Baba Kharag Singh Marg, New Delhi-110001
    • 09960625777, (011) 23388075, 23387285
    • omraje01@gmail.com, mp.omrajenimbalkar@gmail.com, op.rajenimbalkar@sansad.nic.in