Shri. Manohar Lal

Shri. Manohar Lal

Mehroni

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9415168741
  • Gram-Kisarda, Tehsil-Mehrauni, District- Lalitpur 2. Address. 724 Civil Lines, Shiv Mandir Chandmari Road, Lalitpur
  • mannukorinetabjp@gmail.com
  • Mehroni, Shri. Manohar Lal