Shri. Manappa D Vajjal

Shri. Manappa D Vajjal

Lingsugur

  • Bharatiya Janata Party
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9731887071
  • H. No. 2-12-32/A/54, Shri Naga Nilaya, Friends Colony (Chavani), Lingasugur
  • manappavajjal@gmail.com
  • Shri. Manappa D Vajjal