Shri. Manappa D Vajjal

Shri. Manappa D Vajjal

  • Lingsugur
  • Bharatiya Janata Party
  • H. No. 2-12-32/A/54, Shri Naga Nilaya, Friends Colony (Chavani), Lingasugur
  • 9731887071
  • manappavajjal@gmail.com
  • Shri. Manappa D Vajjal