Shri. Kunwar Sushant Kumar Singh

Shri. Kunwar Sushant Kumar Singh

Barhapur

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 7599977777 , 8887150819 , 9319321177 , 9013869409
  • Village-Ratpura, Post-Thakurdwara, Dist. Muradabad, U.P.
  • sushantwbs@icloud.com , amit_moradabad@yahoo.co.in
  • Barhapur, Shri. Kunwar Sushant Kumar Singh