Shri Kirti Vardhan Singh

  • Gonda
  • Bharatiya Janata Party
  • Delhi Address: 23, B.R. Mehta Lane, New Delhi - 110 001 | Constituency Address: Mankapur Kot, Teh. Mankapur, Dist. Gonda, Uttar Pradesh-271302
  • 011- 23782979 , 05265- 230021
  • kvsng66@gmail.com, kirtivardhan.singh@sansad.nic.in
  • Gonda