K. G Kenye

Shri. KG Kenye

  • Chizami
  • Nationalist Democratic Progressive Party
  • H/ No. 236, Chizami Village, PO/PS Chizami, Phek District, Nagaland
  • 8974468765
  • mpkgkenye@gmail.com
  • Chizami, Shri. KG Kenye