Shri. K. Venkatesh

Shri. K. Venkatesh

    • Piriyapatna
    • Indian National Congress
    • House No.10 Doddegowdanakoppalu Village Kitturu Hamlet And Post Bettadapura Hobali Periyapatna
    • 9448273585
    • Piriyapatna, Shri. K. Venkatesh