SHRI. JANGI LAL MAHAJAN

SHRI. JANGI LAL MAHAJAN

Mukerian

  • Bharatiya Janata Party
  • Punjab, Punjab MLA
  • 9417244156
  • Khullaran Gali/Sangar Bazar Mukerian
  • munish6050@gmail.com
  • SHRI. JANGI LAL MAHAJAN