Shri Jai Prakash

Hardoi

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • Mobile No: 9793040006, 9013997434 | Office Tel: 05852- 20717
  • Delhi Address: 13, Teen Murti Lane, New Delhi-110021 | Constituency Address: 269, Eldeco Greens Colony, Gomti Nagar, Lucknow-226010, U.P.
  • jaiprakash269.jp@gmail.com , jaiprakash.mp@sansad.nic.in
  • Hardoi, Shri Jai Prakash