Shri. Gyan Tiwari

Shri. Gyan Tiwari

Sevata

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8887150950, 9415005694
  • Near Trikonnath, 295/1, Vijay Lakshmi Nagar District Sitapur 2. Address- C-39 Maa Kaila Bawan Main Kursi Road, Near Sabzi Mandi Tedhi Puliya, Lucknow
  • gyantiwaribjpsitapur@gmail.com
  • Sevata, Shri. Gyan Tiwari