Shri. Gurme Suresh Shetty

Shri. Gurme Suresh Shetty

  • Kapu
  • Bharatiya Janata Party
  • 5-38 Padmashree Gurme House, 108 Kalathur Village, Kalathur South Post, Kaup Taluk, Dist Udupi, Karnataka 574106
  • 9341180432
  • gurmesuresh1963@gmail.com
  • Shri. Gurme Suresh Shetty