Shri Ghanshyam Singh Lodhi

Shri Ghanshyam Singh Lodhi

Rampur

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • 9997644111
  • Office Address: 402, Kaveri Apartment, Dr. B.D. Marg, New Delhi - 110001 | Personal Assistant Details: Khairullapur, Post- Bhot, District - Rampur, Uttar Pradesh, Pin- 244901
  • gslodhi95@gmail.com , ghanshyam.lodhi1967@sansad.nic.in
  • Rampur, Shri Ghanshyam Singh Lodhi