Kushtagi

Shri. Doddanagouda Hanamagouda Patil

Kushtagi

  • Bharatiya Janata Party
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9845000158
  • At Post Koradakera
  • doddanagoudahpatil9633@gmail.com
  • Shri. Doddanagouda Hanamagouda Patil