Shri. Doddagoudar Mahantesh Basavantaray

Kundgol

  • Bharatiya Janata Party
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9448136364
  • House No 331, At: Yaraguppi Tq: Kundgol Dt: Dharwad
  • patilmr30@gmail.com
  • Kundgol