Shri Dinesh Lal "Nirahua" Yadav

Shri Dinesh Lal “Nirahua” Yadav

Azamgarh

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • 9415888003, 9013869309
  • 121-Village- Tadawa, Tappa-Sauri, Post- Basewan, Gazipur, Uttar Pradesh
  • nirahuadinesh@gmail.com
  • Azamgarh, Shri Dinesh Lal "Nirahua" Yadav