Shri. D.Vedavyasa Kamath

Shri. D.Vedavyasa Kamath

  • Mangalore City South
  • Bharatiya Janata Party
  • D. No. 6-2-50 (2), Sri Laxminarayana, 7th Cross, Gandhinagar, Mangaluru-575003
  • 9901925909
  • vedavayasakamathbjp@gmail.com
  • Shri. D.Vedavyasa Kamath