Shri. C. K. Ramamurthy

Shri. C. K. Ramamurthy

Jayanagar

  • Bharatiya Janata Party
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9845000683
  • No. 712/A, 10th A Main, 4th Block, Jayanagar, Bangalore-560011
  • mail@ckramamurty.in
  • Jayanagar, Shri. C. K. Ramamurthy