Shri Brijbhushan Sharan Singh

Kaiserganj, Member of Parliament – KARAN BHUSHAN SINGH

  • KARAN BHUSHAN SINGH
  • Kaiserganj
  • Bharatiya Janata Party
  • Constituency Address: GRAM/POST VISHNOHARPUR DISTICT GONDA
  • 9838989000
  • karanbhushan666@gmail.com
  • Kaiserganj