Shri Brijbhushan Sharan Singh

Shri Brijbhushan Sharan Singh

Kaiserganj

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • Mobile No: 9868180054, 9415109000 | Office Tel: 011- 23346289, 23346289 , 05260- 274216
  • Delhi Address: 21, Ashoka Road, New Delhi - 110001 | Constituency Address: Vill. & P.O. Bishnoherpur, Shakti Bhawan, Nawabganj, Distt. Gonda-271303,U.P.
  • bjp2014kaisherganj@gmail.com , bs.singh@sansad.nic.in
  • Kaiserganj, Shri Brijbhushan Sharan Singh