Shri. Brajesh Pathak

Lucknow Cantt

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8887199999, 9868180000
  • B-158, Sector -A, Mahanagar, Lucknow
  • mpbrijeshpathak@gmail.com
  • Shri. Brajesh Pathak