Shri. Bharath Shetty. Y.

Mangalore City North

  • Bharatiya Janata Party
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 984588411
  • 2-31/25, Flat No 502, Abhiman Heights, Haripadavu, Konchady, Mangaluru, Dakshina Kannada - 575008
  • drybharathshetty@gmail.com
  • Mangalore City North, Shri. Bharath Shetty. Y.